moln

Tvångssyndrom-OCD

Tvångsproblem har två delar: tvångstankar och tvångshandlingar. I begreppet tvångstankar ryms tankar, bilder och impulser som förknippas med negativa känslor som rädsla, ångest, obehag, äckel eller tvivel. De kan dyka upp i bestämda situationer eller dyka upp utan förvarning, utan samband med pågående aktiviteter. Den andra typen av beteenden kallas tvångshandlingar och de är ofta synliga, men kan även vara osynliga. Tvångshandlingar är viljestyrda beteenden som utförs med avsikten att minska de negativa känslor som framkallats av tvångstankarna. De synliga ritualerna är ofta upprepade motoriska beteenden, som att öppna och stänga en dörr eller skölja händerna fram och tillbaka under kranen. Osynliga tvångshandlingar kallas mentala ritualer och är mindre vanliga. Det är tysta handlingar som t ex att upprepa korta ramsor.

Olika former av tvångsproblem

Rengöringstvång handlar om rädsla för smuts och smitta. Tvångshandlingen handlar då om att ta bort smuts (och obehag) på något sätt. Rengöringstvång handlar om en särskild känslighet för vissa typer av ”smuts”. Människor med rengöringstvång har vanligtvis obehagskänslor inför kroppsutsöndringar och avfallsprodukter (urin, avföring, blod, svett, sperma, vaginalsekret och saliv), från sopor och tillhörande redskap, kemikalier och ”smuts” (jord, damm eller döda kroppar). För vissa är den egna säkerheten i fokus och andra ser sig själva som en möjlig smittokälla och vill förhindra att de sprider smuts och smitta i sin omgivning. Om en person med rengöringstvång har blivit ”smutsig” så har hon oftast bestämda ritualer för rengöring.

Kontrolleringstvång är rädslan för att av misstag eller försumlighet orsaka skada i form av brand, bilolycka eller kroppsskada. Rädslan för att åstadkomma skada leder till långa ritualer som ska förhindra att något händer. I den här typen av tvångsbeteende verkar ”tvekan eller tvivel” spela stor roll. Tvivel tankar kan trigga kontrollbeteende som inte lugnar utan ökar tvivlet som då leder till ännu mer kontroll, om och om igen. När man oroar sig tänker man tyst för sig själv på skrämmande och obehagliga saker. Ofta handlar tankarna om händelser som skulle kunna äga rum i framtiden. Man kan till exempel tänka: Till några av de vanligaste tvångsproblemen hör rengöringstvång och kontrolleringstvång. Andra tvångsproblem är arrangeringstvång, upprepningstvång samt mentala ritualer