moln

Vad är ADHD?

Uppmärksamhetsstörning/ hyperaktivitet, eller ADHD, är en valid, medicinsk, psykiatrisk disorder. ADHD börjar i barndomen. Man trodde länge att ADHD var ett barndomshandikapp som mognade bort under barnets uppväxt. Det har dock visat sig vara felaktigt. Idag vet vi att flertalet symtom kvarstår hos många barn även då de uppnår vuxen ålder.

Som visas nedan har personer med ADHD tre huvudtyper av symtom vilket resulterar i:

1. Svårt att hålla uppmärksamheten
2. Hög impulsivitet
3. Hög aktivitet

Hyperaktivitets symtom Svårigheter med uppmärksamhet Impulsivitetssymtom
Känns som en motor kör en Lätt distraherad Avbryter ofta
Rastlöshet Organisationssvårigheter Svarar på frågor innan personen ställt frågan klart
Kan inte sitta stilla Lät uttråkad Kommer med opassande kommentarer
Alltid på väg Svårt att byta från en aktivitet till en annan Agerar innan man tänker
Plockande och pillande Planeringssvårigheter Gör saker som man ångrar senare
Koncentrationssvårigheter Har svårt att vänta på sin tur
Klarar inte av att göra tråkiga eller ointressanta uppgifter

Termen disinhibition (avsaknad av hämning) används också ibland för att beskriva impulsivitet och hyperaktivitets symtom. Många personer med ADHD har åtminstone några symtom av försämrad uppmärksamhet, några hyperaktivitets symtom, och några symtom på impulsivitet; många personer har symtom från huvudsakligen en kategori.

ADHD har ingen relation till intelligens eller lathet

ADHD är en neurobiologisk störning, utan några samband med intelligens, lathet, begåvning, galenskap, eller något liknande.

Vid AD/HD är det inte ovanligt att andra problem (samsjuklighet) som depression, ångest, utmattningstillstånd, självskadande beteende, kriminalitet och missbruk förekommer. En tidig diagnostisering och behandling kan givetvis minska risken för sådana problem.

Diagnostisering

Det sker en ständig utveckling vad gäller neuropsykologiska testmetoder. Vi är idag allt bättre på att upptäcka och utreda ADHD. Vid en neuropsykiatrisk utredning avseende ADHD ingår oftast bedömningssamtal, anhörigsamtal samt neuropsykologisk utredning för att fastställa diagnos

Några vanliga symtom

Nedan listas några vanliga symptom.
• Svårigheter att organisera sin tillvaro, svårigheter med rutiner och struktur.
• Svårt med allt för mycket information vid ett och samma tillfälle, svårt att sortera informationen. Hjärnan blir lätt överbelastad.
• Svårt att starta och avsluta projekt.
• Koncentrationssvårigheter, i synnerhet när det inte är av större intresse.
• Svårigheter med att komma ihåg att ta med sig saker, var man lagt sina saker etc.
• Glömmer lätt något som skett, dvs. det rinner lätt av. Det är som att ”hälla vatten på en gås”.
• Kommer igång i sista stund med arbetet och arbetar intensivt vilket lätt leder till utmattning.
• Använder stimulans för att hantera sin rastlöshet och ångest vilket även detta lätt leder till utmattning.
• Rastlöshet, såväl en yttre som en inre rastlöshet som inte alltid syns utåt.
• Impulsivitet.
• Dålig självkänsla.
• Svårt att uttrycka sig verbalt och svårigheter med verbal kontroll, det ”hoppar grodor ur munnen”.
• Svårighet att avläsa social situationer.
• Har ofta fått höra att man är "klassens clown".
• Hypoaktivitet - tröghet eller att man inte kommer inte igång.
• Humörsvängningar, allt från förändring på fem minuter till under dagen och eller veckan.

Hur behandlas ADHD?

Oftast krävs medicinering för ADHD och en KBT behandling för att få hjälp med de psykosociala problem som finns dvs:
• Kunskaper om ADHD och hur det ser ut för den enskilde.
• Hantering av och förståelse för de egna känslorna och andras dvs. förbättra det empatiska tänkandet.
• Lära sig strukturera sin vardag så att den blir mer funktionell dvs. att ha rutiner, ordning hemmet och på arbetsplatsen, planera
och strukturera arbete och fritid.
• Förstå behovet av hög aktivitetsnivå och ha ett funktionellt agerande på dessa behov.
• Lära sig impulskontroll.
• Förbättra förmågan att se konsekvenser.
• Lära sig att hantera sin ångest och det ofta förekommande negativa tänkandet.
• Att lära sig se problem tidigt samt problemlösning.